Informácie o majiteľovi Geodetické služby s.r.o.

Geodet Žiar nad Hronom

 

Spoločnosť Geodetické služby, s. r. o. má v terajšej dobe 9 zamestnancov vo vekovom priemere 34 rokov. Využívame špičkovú výpočtovú, meraciu a dopravnú techniku. Všetky práce vykonávajú odborne naši zamestnanci s použitím najmodernejšej technikya softwaru. 

Naše práce sú vykonávané pod dohľadom zamestnancov, ktorých odborná spôsobilosť je zaručená oprávneniami overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických prác podľa § 6 Zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. a osvedčením o získaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie pozemkových úprav podľa Vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č. 155/1992 Zb. (zodpovedný projektant pozemkových úprav). 

 

Ročne spracujeme cca 400 zákaziek. Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch grafických formátoch (pdf, dgn, dwg, vyk, vgi, a iné) na CD. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Geodetické služby s.r.o.

SNP 71

965 01 Žiar nad Hronom

tel.+421 905 282 519

Kde nás nájdete?